Beregninger

(Excel regneark)

Vægt: rør, folie, plader
For- og efterkalkulation
Ydelsesgraf
LD og komp. forhold