Tænd for varme
Indstil kalandervalser, knive og aftræk
Opstart
Farve/veje/blande/fortørre