Word-dokumenter / PDF-filer, der hentes direkte på materialeplatformen (materialeplatform.emu.dk)