Word-dokumenter / PDF-filer, der hentes direkte på materialeplatformen (materialeplatform.emu.dk)

Betjening af sprøjtestøbemaskiner
Montage og indstilling af forme
Optimering af sprøjtestøbeanlæg
Fastlæggelse af driftsparametre
Systematisk indk. af nye forme
Fejlretning på sprøjtestøbte emner
Indkøring af forme til emballage

CD-rom

Følgende kompendier kan ikke hentes, men CD-ROM kan rekvireres

Flerkomponent sprøjtestøbning
Vurd. og anv. af støbeværktøjer
Indk. af sandwichsprøjtest.anl.
Indk. af gasassisteret indspr.teknik
Styring og fejlfinding på sprt.anlæg