Når omkoblingsskuddet er fastlagt overføres parametrene til næste skema, nemlig eftertryksskemaet. Eftertrykket har til formål at efterfylde de sidste 1-2% i emnet samt at kompensere for sugninger og spændinger.

Desuden er det vigtigt at gøre nogle overvejelser om der køres emballage eller tekniske emner med små måltolerancer, samt hvilket materiale der køres i.

En af måderne at fastlægge eftertrykkets størrelse er at vægtoptimere, og når maskinen kører stabilt med omkoblingsskuddet kan vi begynde med eftertryksserien.

Igen er det vigtigt kun at stille en parameter ad gangen, er man i tvivl vend da tilbage til omkoblingsskuddet efter forrige skema.

Først fastlægges eftertrykket og derefter eftertrykstiden efter følgende model :

 

  1. Doseringsforsinkelsen fjernes.
  2. Der indstilles rigeligt med eftertrykstid og køletiden nedsættes tilsvarende
  3. Eftertrykket øges nu, start lavt eks. 100 – 200 – 300 – 400 bar spec. osv.
  4. Bliv ved med at øge eftertrykket til der opstår problemer ( afformningsproblemer, finner ect.). Noter vægten for hver serie i skemaet og marker emnerne til dokumentation.
  5. Når emnevægten er konstant og emnerne er optisk i orden er eftertrykket fastlagt.
  6. Omkoblingspunkt kontrolleres

Eftertryksserie1

 

Tryk.

Det er en god ide at lave spændingsudløsning i varmeovn for at se hvilket tryk der giver færrest spændinger i emnet.Hvis man finder frem til eks. 350 bar i eftertryk køres en serie på 5 emner ved 300 og 400 bar.Herefter lægges et emne fra hver serie til spændingsudløsning i ovnen i ca. 30 min.Der fokuseres på hvilket emne der er mindst deform og så aflæses hvilket tryk det er kørt med, og så har man et alternativ.

 Eftertrykstidsserie

 

Eftertrykstid:

Når eftertrykket er fastlagt skal vi nu fastlægge eftertrykstiden efter samme princip som vi fastlagde eftertrykket.

 

For lang eftertrykstid er spildtid, da indløbsporten er forseglet og dermed har vores eftertryk ingen effekt på emnet.

Igen bruger vi vægtoptimeringen til at fastlægge tiden med. Idet vi har rigeligt med eftertrykstid på tages der nu et halvt til et helt sekund af eftertrykstiden som vi lægger til restkøletiden, indtil vægten reduceres med 1-2/10 gram, herefter vender vi et trin tilbage.

Eftertryksserie_graf

Vi tager et halvt til et helt sekund af eftertrykstiden og lægger til restkøletiden, indtil emnevægten falder med 1-2/10 gram, og herefter vender vi et trin tilbage.

Nu er eftertrykstiden fastlagt og  som alternativ kan man vælge at lave spændingsudløsning igen efter samme princip som før.

Omkoblingspunkt kontrolleres og restpuden justeres op eller ned ved at flytte doseringsstop, dekompressionstop og omkoblingspunkt parallelt.

Eftertrykstidserie

Eftertrykstidsserie