1. Inden stop af den igangværende produktion, fremskaffes og opmåles alt hvad der skal bruges til formmontage: Form, formdata. centrering, oliepapir, dyse, slanger, spændebeslag og bolte, samt materiale til evt. fortørring. Evt. kværn og vandvarmer.
  2. Indstil cylindervarmen, så det passer til det materiale der skal bruges, husk – lav indstilling.
  3. Stil maskinen på opstilling / tilrettedrift, sænk trykket og hastigheden på lukkeenheden, afbryd formsikringen og lukkehøjtryk. Åbn lukkeenheden til max., undtagen knæledsmaskiner.
  4. Se opspændingsplanerne og formen efter for snavs, rust og grater. Monter centrerring og oliepapir.
  5. Monter søjlebeskytter pal øverste søjler, monter kran / ta1jen så der er balance på formen, placer formen i maskinen. Centrer formen på det fasteplan og spænd den fast. Er det et værktøj med lav formhøjde så spænd det asymmetrisk op.
  6. Opmål udstøderbolt, og monter denne, vær sikker på at der er plads til udstøderen. Der skal være en afstand på ca. 1-2 mm mellem maskinudstøder og udstøderen på værktøjet, med mindre der bruges en koblet udstødermontering. Fjern søjlebeskytter og kran / talje. Kør det bevægelige plan frem mod formen og afmonter løftebeslaget. Sæt maskinen på højtryk.
  7. Luk formen sammen på højtryk, monter formen på det bevægelige plan. Åbn formen og monter køleslanger, så de ikke kommer i klemme eller glider på søjlerne. Fremløb nederst og returløb øverst, og så få sløjfer som muligt.
  8. Indstil formsikrings vej, tryk og tid. (formens sikkerhed)
  9. Indstil alle veje, tryk og hastigheder både på lukkesiden og sprøjtesiden.

Start indkøringen!