Køling af værktøj.

Det optimale er at have en kølekreds til rådighed for hver kølezone i værktøjet, dat vi så har mulighed for at temperere hver kølezone uafhængigt af de andre zoner. For at undgå luftlommer i systemet bør man tilslutte fremløb samt returløb.

Er vi nødsaget til at lave en ” sløjfe ” bør man placere frem og returløb så tæt så muligt, for at mindske risikoen for et skævt temperaturfordeling i værktøjet.

Årsagen er at returløbet, afhængigt af fremløbstemperatur, gennemstrømningshastighed, placering / længde samt størrelsen af kølekanalerne kan være årsag til meget store temperaturforskelle.

Formtemperering:

For og bagside:

Formtemperering Formtempereringbag