Beskrivelse
Forløb: animation
Udførelse
Doseringsforsinkelse