Nogle maskiner er forsynet med et program, så doseringstidspunktet kan udskydes. Det har til formål at hindre, at der bliver ekstruderetmateriale inde i fordeler og emnet pga. modtrykket,så man vil få et forkert billede af fyldeforløbet, så når der sættes eftertryk og tid på vil emnerne være meget underfyldte.

På maskiner uden kan eftertrykstiden anvendes, da dette næsten vil gøre det samme. Dog ikke så præcist som doseringsforsinkelsen.