Formålet med fyldeskudsserien er at finde omkoblingspunktet, dvs. der hvor emnet er fyldt 98-99%.Ved denne omkoblingsmetode er der minimal risiko for at overfylde værktøjet med trykskader til følge.

For at få en så ensartet fyldning som muligt er det vigtigt at man kun ændrer en parameter ad gangen

Noter parameterændringerne i skemaet under fyldeskudsserien, og gem nogle emner til dokumentation ( eks. 50 – 75 – 98% fyldte emner ).

Ved vejafhængig omkobling kan følgende model bruges :

Når værktøjet er monteret i maskinen og der er fyldt tørt og rent materiale på, indstilles cylindertemperaturen, åbne og lukkevej og formsikringen som det første.

 1. Indstil sprøjtetrykket til maksimum.
 2. Indstil indsprøjtningshastigheden lavt ( ca. 30% ).
 3. Indstil eftertrykket til 0 bar og eftertrykstiden til 0 sek.
 4. Indstil rigeligt med køletid.
 5. Indstil doseringsforsinkelse til 4-7 sek.( findes denne ikke bruges eftertrykstiden ! )
 6. Indstil doseringshastigheden ud fra formlen i kompendiet.
 7. Indstil modtrykket ( amorfe materialer ca. 50-200 bar spec. Delkrystallinske materialer ca. 10-75 bar spec. )
 8. Indstil omkoblingspunktet til ca. 10 mm.
 9. Sæt pausetiden til 2 sek. ( minimeres igen når maskinen kan køre  fuldautomatisk).
 10. Begynd nu på fyldeforløbet i halvautomatik med doseringsvejen. Start lavt så vi er sikre på ikke at overfylde emnet. Når maskinen kan afforme skiftes til fuldautomatik og pausetiden minimeres.
 11. Doseringsvejen øges til emnet er ca. 50-75% fyldt, mål massetemperaturen når maskinen har kørt nogle skud.
 12. Indsprøjtningshastigheden hæves lige indtil der opstår problemer.
 13. Lad maskinen stabilisere sig i ca. 5 min.
 14. Doseringsvejen øges til emnet er 95% fyldt.
 15. Lad igen maskinen stabilisere sig og juster om nødvendigt op til emnet er 98% fyldt.
 16. Nu er omkoblingspunktet fastlagt, og de fremkomne parametre noteres til videre brug.