Plastmaterialers forbehandling

De fleste plastmaterialer er klar til brug ved levering fra leverandøren. Det kræver kendskab til materialerne at behandle dem rigtigt.

 

Tre hovedkrav skal opfyldes under materialebehandlingen:

 

  1. Råvaren skal være ren.
  2. Råvaren skal være tør.
  3. Råvarerester skal mærkes tydeligt.

 

 

Ad. 1: Råvaren skal være ren

 

Snavs eller nogle få granulater af et andet plastmateriale kan sætte spor på mange emner eller meter i form af pletter eller striber. Materiale, der tabes på gulvet er affald.

 

Større urenheder som jernspåner eller skruer og lignende, der tabes i granulatet, vil virke ødelæggende på cylinder, snekke og formgivningsværktøj.

 

 

Ad. 2: Råvaren skal være tør

 

Plastmaterialerne kan være fugtige på 2 måder:

 

  1. Kondensfugt (overfladefugt).
  2. Fugtoptaget i materialet.

 

 

Ad. A:  Kondensfugt

 

Opstår ved temperaturforskelle. Når materialesækkene  hentes fra et koldt lager og åbnes i den varme produktionshal, vil der lægge sig et lag kondensfugt på granulatkornene. Det kan være direkte ødelæggende for produktionen. Emnerne kan laminere, få blistre eller materialet kan nedbrydes kemisk.

 

Dette forhold forhindres ved at lade materialet opholde sig nogle timer i produktionshallen, eller ved et kort ophold i varmeskab eller fortørrer inden påfyldning i materialetragten.

 

Påfyldes maskinen et opvarmet materiale, skal der træffes foranstaltninger, som forhindrer afkøling af materialet i tragten, inden det bliver brugt. Er temperaturen 90º C ved påfyldning, og når den at falde til 20º C, inden materialet er brugt op, skal maskinen tilføre 70º C mere til den sidste del, hvilket ofte vil resultere i en lavere massetemperatur.

 

 

Ad. B:  Fugt optaget i materialet

 

Nogle plastråvaretyper suger fugt. Hvis sådanne råvarer fyldes direkte på maskinen, vil dette i mange tilfælde resultere i små blærer eller blister i det færdige produkt, eller en mat og spraglet overflade.

 

Med hensyn til hvilke plasttyper det drejer sig om, er det umuligt at give en liste over disse. Dog kan f.eks. PET, PC og PA nævnes, som meget fugtfølsomme materialer.

Men selv de plasttyper som ikke regnes for fugtsugende, kan i visse tilfælde overraskende have suget fugt. Årsagen skal måske da findes i tilsætningsstofferne, hvoraf nogle kan være særdeles fugtsugende.

 

Fortørring

 

Kravene til plastmaterialer som skal fortørres inden forarbejdningen, kan være meget forskellige. Det kan være nødvendigt at fortørre  fra 1-16 timer, og med en temperatur fra 50º – 125º C afhængigt af materialeart, samt opholdstid i åben emballage eller silo inden forarbejdningstidspunktet.

De aktuelle temperaturer og tider kan søges oplyst i de pågældende materialeforskrifter eller datablade.

 

Plastmaterialer leveres ofte tørret, og i vanddamptætte sække eller beholdere. Sådanne materialer behøver ofte ingen, eller kun en kort opvarmning for at undgå kondensfugt, inden påfyldning. Men råvarerester som har stået i åbnede sække, kan have suget en del fugt siden åbningen.

 

Forvarmning

 

Er materialeforbruget pr. time så stort, at den ønskede massetemperatur ikke opnås, kan materialet forvarmes til f.eks. 100º C i varmeskab eller i fortørrer. Materialecylinderen skal så kun tilføre 120º C for at opnå en ønsket massetemperatur på 220º C, imod 200º C, hvis materialet havde stuetemperatur.

 

Ad 3: Råvarerester skal mærkes tydeligt

 

Det er meget vigtigt at mærke råvarerester fra en produktion. Husk at notere hvad der er i, hvis det er en blanding.

Ingen kan jo huske et halvt år efter, hvor netop denne rest kommer fra, og hvad den indeholder, desuden er der jo som regel også andre ansat i virksomheden, og de kan jo ikke vide hvad det er.

En rest på bare 15 kg. x 20 kr./kg. = 300 kr.

Mange vælger måske at smide den ud, for at undgå en fejliblanding til mange tusinde kroner.