Word-dokumenter / PDF-filer, der hentes direkte på materialeplatformen (materialeplatform.emu.dk)

Anvendelse af termoplastmaterialer
Materialevalg ved plastproduktion
Anv. af nye og avancerede mat.